Grafik o collage

"Mystiskt litet djur. "Kopparetsning 20x26 cm.
"Flyger fritt." Kopparetsning 11x9 cm.
"Änglahäst." Kopparetsning 14x11 cm.
"Labyrint." Kopparetsning 30x32 cm.
"Solspiral." Akvarell/grafik-collage 26x18 cm.
"Kattdröm II." Akvarell/grafik-collage 26x35 cm.
"Syn i blåa skyn." Akvarell/grafik-collage 26x35 cm.
"
"